Proiectare

 Proiectare şi prelucrare asistată de calculator CAD- CAM.